తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరగనున్న జియో డేటా స్పీడ్… కారణం ఇదే!

ప్రస్తుతం జియోకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 40 ఎంహెచ్ జెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అదనంగా మరో 20 ఎంహెచ్ జెడ్ స్పెక్ట్రమ్ జోడింపు 50 శాతం పెరగనున్న డేటా స్పీడ్ మరింత త్వర

Read More